307 - Polistof Dekoratif Boya


POLISTOF, ortamları kromatik boya ve doku arasındaki sınırlarda yeni bir nitelik ile kaplar. Kadifemsi doku, jeans doku veya şantung doku estetiği etkili iç mekanlar için kullanılan su bazlı bir boya - dır. Gelişmiş teknolojiler ile gerçekleştirilen POLISTOF, emniyet, dayanıklılık ve yıkanabilirlik özellikleri sunar. Ayrıca bu ürün, ortamları saf zerafetlerinden dolayı, uygulandığı zaman, belli kılacak şekilde, iç mekanlar için yeni döşeme çözümleri sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

POLISTOF’UN TATBİKİ:

1) Kadifemsi Doku Etkisi: POLISTOF’u PV 95 Silindiri veya Spreyle veya Kit 40’ın Fırçaları ile tatbik ediniz. Silindir veya Fırçalı uygulama için, buruşma oluşumunu önleyerek destek üzerinde ürünü homojen olarak dağıtmaya çalışınız. Başlanan duvarı dikey son geçiş ile kesintisiz olarak tamamlayarak, silindirlemeleri veya fırça darbeleri ile sık sık çapraz çizgiler çiziniz. 20°C’de yaklaşık 6 - 8 saat sonra, yukarıda anlatıldığı şekillerde POLISTOF’un ikinci katının tatbik edilmesi ile işleme devam ediniz. POLISTOF’u Spreyli tatbik etmek için, ürünü yaklaşık % 10 su ile seyreltiniz. Üst depolu, 2,5 mm. çapındaki püskürtme memesine, 3/5’lik bir atmosfer basıncına sahip ve de - stekten 30 - 50 cm’lik bir mesafeden bir püskürtme aygıtı kullanınız. POLISTOF’un ilk katını yatay yönde tatbik edip, 20°C ’de yaklaşık 6 - 8 saat sonra aynı destekte boyayı standart hale getirerek dikey yönde ikinci katı uygulayınız.

2) Polibril ile Kadifemsi Doku Etkisi: POLIBRIL’i herhangi bir POLISTOF rengine ekleyiniz ve Kadi - femsi Doku Etkisi için yukarıda aktarılan aynı teknik ile Fırçalı veya Silindirli veya Spreyli yapılabilen uygulama ile işleme devam etmeden önce iyice karıştırınız.

3) L50 ile Kadifemsi Doku Etkisi: L50 Col. 301 ürününü herhangi bir POLISTOF rengine ekleyiniz ve sadece Silindirli veya Spreyli ve Kadifemsi Doku Etkisinin aynı uy - gulama tekniği ile yapılabilen uygulama ile işleme devam etmeden önce iyice karıştırınız.

4) Polibril ile veya Polibrilsiz sadece küçük yüzeyler için Jeans Doku Etkisi: herhangi bir POLISTOF rengine, FINISH V 16’yı, SUYU, olası POLIBRIL’i ekleyiniz ve iyice karıştırınız. Daha sonra homojen olarak dağıtmaya çalışarak Kit 40’ın Fırçası ile bir kat mix Jeans tatbik ediniz ve hemen sonra Fırçayı çok bastırarak geçiniz fakat bu sefer bir katta Dikey Jeans Etkisi elde etmek için yukarıdan aşağıya doğru veya tam tersine boyasız geçiş yapınız. 20°C’de 3 - 4 saat sonra, her zaman Kit 40’ın Fırçası ile, tek şekilde ikinci mix Jeans katını tatbik ediniz ve yeniden Fırçayı boyasız olarak çok bastırarak yeniden geçiniz fakat bu sefer Çapraz Jeans Etkisini gerçekleştirmek için (iki katlı) soldan sağa veya tam tersine geçiş yapınız.

NOT: Bu Efekt, uygulamanın ürünü kurutmamak için kesin - tiler olmadan tamamlanması gerektiği ıslak mix Jeans ile gerçekleştirilmelidir. Dökmek ve mix Jeans’in tüm ürünlerini iyice karıştırmak için çok büyük bir kap kullanınız.

5) L50 ile veya L50 olmadan Şantung Dokusu Efekti: herhangi bir POLISTOF rengine Q60 Col. 500 ürününü ve gerekirse L50 Col. 301’i de ekleyiniz. 301. Kullanmadan önce ve kullanım sırasında iyice karıştırınız. Daha sonra desteği homojen olarak kapatmaya çalışarak ve tek tip yaparak, yukarıdan aşağıya ve tam tersine sadece dikey olarak Kit 40’ın Fırçası ile mix Şantung’un bir katını tatbik ediniz. Boya henüz daha ıslak iken, mix Şantung’un içinde yer alan “lamelleri” dikey olarak tam hizalayacak şekilde aynı nokta üzerinde birden fazla ısrarlı davranarak yukarıdan aşağıya ve tam tersine PV 94 Fırçası ile fırçalayınız. 20°C’de 3 - 4 saat sonra, yukarıda anlatıldığı yöntemler ile ikinci katın tatbik edilmesi ile işleme devam ediniz.

NOT: Bu Efekt ile, dekore edilen yüzeyin incelendiği pozisyona göre “hareketli” dokunun özel açık koyu buruşmaları elde edilecektir. Bu nedenle Şantung Dokusu Efekti ile hiçbir zaman homojen fakat aynı zamanda aranan ve özel bir dekorasyona sahip olunmayacaktır. Mix Şantung’un tüm ürünlerini iyice karıştırmak için çok büyük bir kap kullanmanız tavsiye edilir.

ZEMİNİN UYGULANMASI:

Eski Yüzeyler: Eski, dökülen boyayı çıkarın ve duvarı su ve uygun bir sabun ürünü kullanarak yıkayın. Ardınd - an, yüzeyi onarmak için bir dolgu malzemesi kullanın. Kuruduğunda, zımparalayın. Ardından, yalnızca dolgu maddesi uygulanmış olan alanlara PRIMER 400 uygulayın. 20°C’de yaklaşık 4 saat beklettikten sonra, %10 - 30 oranda su ile seyreltilmiş bir kat renkli PRIMER 400 uygulayın. Ancak, yüzey temizse ve herhangi bir soyulma yoksa, doğrudan %10 - 30 oranda su ile seyreltilmiş bir kat PRIMER 400 uygulayın. 20°C’de, yaklaşık 4 saat beklettikten sonra POLISTOF uygulamasına geçebilirsiniz. Yeni Yüzeyler. Yüzeyi onarmak için bir dolgu malzemesi kullanın. Kuruduğunda, yalnızca dolgu maddesi uygulanmış olan alanları zımpara ile düzeltin ve bu alanlara PRIMER 400 uygulayın. 20°C’de yaklaşık 4 saat beklettikten sonra, %10-30 oranda su ile seyreltilmiş bir kat renkli PRIMER 400 uygulayın. 20°C’de bir 4 saat daha sonra, POLISTOF uygulamasıyla devam edebilirsiniz.

Not: PRIMER 400, kot pantolon kumaşı ve Şant - ung Kumaşı Efekti hariç tüm Efektler için, COLORI’ renklendirme macunları veya VALCLONE Dağıtım Sistemi kullanılarak POLISTOF’unkine benzer bir gölgeyle boyanmalıdır.

KORUYUCU: Temasa ve aşınmaya maruz kalan tüm yüzeyler üzerinde FINISH V 16 su bazlı akrilik koruyucunun silindirli veya fırçalı bir veya daha fazla kat kullanılması tavsiye edilir. FINISH V 16 yüzeyleri korur ve sadece su ile değil aynı zamanda genel temizlik malzemeleri ile de yıkanabilir kılar.

TEKNİK VERİLER:

Seyreltme: PRIMER 400, %10 - 30 oranda; POLISTOF ve FINISH V 16 kullanıma hazırdır.

Randıman: 1 LT 11 - 12 m² için ün boyayacağı alan, yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kadifemsi Doku Efekti, Polibril ile Kadifemsi Doku Efekti ve L50 ile Kadifemsi Doku Efekti: 1 LT 4 - 5 m² için.

Bir kat Polibril ile veya Polibril olmadan Jeans Doku Efekti: 1 LT 26 - 27 m² için. İki kat Polibril ile veya Polibril olmadan Jeans

Doku Efekti: 1 LT 16 - 17 m² için.

Şantung Dokusu Efekti: 1 LT 3 - 4 m² için.

L50 ile Şantung Dokusu Efekti: 1 LT 3 - 4 m² için.

Ambalajlar: POLISTOF 1 - 5 litrelik paketlerde, PRIMER 400 ise 0,750 - 5 litrelik paketlerde sunulur; POLIBRIL 0,100 LT’lik - 0,500 LT’liktir; L50 Col. 301 ürünü 0,100 L’lik 0,500 LT’lik mevcuttur; Q60 ürünü 0,200 LT’lik - 1 LT’lik tedarik edilir; FINISH V 16, 0,250 LT’lik - 1 LT’lik ambalajlarda mevcuttur.

Uygulama derecesi: +5°C’nin üzerinde ve +30°C’nin altında.

Kuruma: tozsuz, 20°C’de yaklaşık 2 saat sonra. 20°C’de yaklaşık 8 saat sonra kuru. Ortam sıcaklığına bağlı olarak 24 saat sonra sertleşir.

Direnç: tamamen sertleştikten sonra, suya, kötü havaya, çarpmaya ve genel aşınmalara karşı iyi bir direnç sağlayan elastik bir zar bırakır.

Yıkanabilirlik: uygulamadan 15 gün sonra su ve genel temizlik malzeme - leri ile.

Aletlerin temizliği: su ile.

Saklama: +5°C’nin üzerindeki ve +30°C’nin altındaki sıcaklık derecesinde, kullanımdan sonra da, sıkıca kapalı kutuda.

Dayanıklılık: Sıkıca kapatılmış ve hiç açılmamış ambalajlarda yaklaşık 2 sene.

ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI: Cilt ile doğrudan temas etmesinden kaçınınız, gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz, temas etmesi halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve doktora danışınız. Ekipmanlar, akan suda, duşta, v.s. yıkanmamalıdırlar.

KULLANICI İÇİN UYARILAR: Yukarıda aktarılan bilgiler, doğru ve tamdır. Kontrolümüz altındaki kullanım şartları olmadığı zaman, verilen tavsiyeler ve önerilerden hiçbir soru - mluluk kabul etmemekteyiz. Elde edilen dekoratif efektleri sürekli olarak kontrol ederek dekorasyon işlemini tamamladıktan sonra, POLISTOF neme, ısıya, havalandırmaya ve uygulama şekline göre reaksiyon gösteren özel reçinelerden ve doğal ürünlerden oluştuğundan dolayı, kusursuz başarıyı kontrol etmek amacıyla küçük bir duvar üzerine tam uygulama devresini yerine getirmeniz tavsiye edilir. Her çalışma, kendi özelleştirmesini elde edecektir. Renkler, kataloğa göre %20’den %30’a kadar bir bölüm ile diğeri arasında farklılıklar göstereb - ilir. Bu durumda, renk ve gerçekleştirilen uygulama farklılıklarını önlemek amacıyla, uygulamaya başlamadan önce büyük bir kap içerisinde tüm malzemeyi karıştırmak gerekmektedir.

NOT: Bu katalogun renkleri sprey ile gerçekleştirilmiştir.

Etiketler: Polistof, Dekoratif Boya, İtalyan Dekoratif Boya, İtalyan Boya